วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559

รู้หรือไม่...พยาธิจากสัตว์เลี้ยงเป็นอันตรายและสามารถติดสู่คนได้

รู้หรือไม่...พยาธิจากสัตว์เลี้ยงเป็นอันตรายและสามารถติดสู่คนได้โรคสัตว์สู่คน คือ โรคที่เกิดในสัตว์ แต่สามารถติดและก่อโรคในคนได้
พยาธิสัตว์เลี้ยง เป็นโรคสัตว์สู่คนอีกโรคหนึ่ง ซึ่งมักพบในเด็กและคนชราที่มีภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรง

ตัวอ่อนพยาธิขึ้นตา เกิดจากตัวอ่อนของพยาธิไส้เดือนในทางเดินอาหารสุนัขและแมว (Toxocara canis หรือ Toxocara cati) ติดสู่คนและเดินทางไปที่ตา อาจทำให้ตาบอดได้

ตัวอ่อนพยาธิที่ปวด เกิดจากตัวอ่อนของพยาธิไส้เดือนในทางเดินอาหารสุนัขและแมว (Toxocara canis หรือ Toxocara cati) ติดสู่คนและเดินทางไปที่ปอด อาจทำให้เกิดก้อนที่ปอด มีอาการไอและปอดอักเสบ

พยาธิไชเข้าผิวหนัง เกิดได้ในกรณีทีตัวอ่อนของพยาธิปากขอในทางเดินอาหารสุนัขและแมว ติดสู่คนโดยไชเข้าทางผิวหนัง

ควรถ่ายพยาธิทุก ๆ 3 เดือน ปกป้องสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก 

"การจัดการเพื่อลดความเสี่ยงโรคสัตว์สู่คนจากพยาธิ จำเป็นจะต้องพิจารณาและคำนึงปัจจัยหลากหลาย รวมทั้งการปฎิสัมพันธ์ระหว่างคน สัตว์ สิ่งแวดล้อม และการสื่อสาร ให้ความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง "WHO, 2013"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น